ana sayfa ana sayfa

Stories

Sarı Sıcak, (Yellow Heat and other stories) İst.: Varlık, 1952
Bütün Hikâyeler, (Collected short stories) İst.: Cem, 1975
Kalemler, İst.: YKY, 2016
Beyaz Pantolon, İst.: YKY, 2016
Yeşil Kertenkele, İst.: YKY, 2017

Novels

İnce Memed, (Memed, My Hawk. A novel in four parts)1. c., İst., 1955; 2. c., İst., 1969; 3. c., İst., 1984; 4. c., 1987
Teneke, (The Drumming-Out) İst.: Varlık, 1955
Orta Direk, (The Wind from the Plain) İst.: Remzi, 1960
Yer Demir Gök Bakır, (Iron Earth, Copper Sky) İst.: Güven, 1963
Ölmez Otu, (The Undying Grass) İst.: Ant, 1968
Akçasazın Ağaları/Demirciler Çarşısı Cinayeti, (The Agas of Akchasaz Trilogy /Murder in the Ironsmiths Market) İst.: Cem, 1974
Akçasazın Ağaları/Yusufcuk Yusuf, (The Agas of Akchasaz Trilogy / Yusuf, Little Yusuf) İst.: Cem, 1975
Yılanı Öldürseler, (To Crush the Serpent) İst.: Cem, 1976
Al Gözüm Seyreyle Salih, (The Saga of a Seagull) İst.: Cem, 1976
Allahın Askerleri, (God’s Soldiers) İst.: Milliyet, 1978
Kuşlar da Gitti, (The Birds Have Also Gone: Long Stories) İst.: Milliyet, 1978
Deniz Küstü, (The Sea-Crossed Fisherman) İst.: Milliyet, 1978
Hüyükteki Nar Ağacı, (The pomegranate on the Knoll) İst.: Toros, 1982
Yağmurcuk Kuşu/Kimsecik I, (Kimsecik I - Little Nobody I) İst.: Toros, 1980
Kale Kapısı/Kimsecik II, (Kimsecik II - Little Nobody II)İst.: Toros, 1985
Kanın Sesi/Kimsecik III, (Kimsecik III - Little Nobody III) İst.: Toros, 1991
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana,(Look, the Firat River is Flowing with Blood) İst.: Adam, 1997
Karıncanın Su İçtiği, (Ant Drinking Water) İst.: Adam, 2002
Tanyeri Horozları, (The Cocks of Dawn), İst.: Adam, 2002
Çıplak Deniz Çıplak Ada, İst.: YKY, 2012
Tek Kanatlı Bir Kuş, İst.: YKY, 2013

Poem

Bugünlerde Bahar İndi, İst.: YKY, 2010

Epic Novels

Üç Anadolu Efsanesi,(Three Anatolian Legends) İst.: Ararat, 1967
Ağrıdağı Efsanesi, (The Legend of Mount Ararat) İst.: Cem, 1970
Binboğalar Efsanesi, (The Legend of the Thousand Bulls) İst.: Cem, 1971
Çakırcalı Efe, (The Life Stories of the Famous Bandit Çakircali) İst.: Ararat, 1972

Reportages

Yanan Ormanlarda 50 Gün, (Fifty Days in the Burning Forests) İst.: Türkiye Ormancılar Cemiyeti, 1955
Çukurova Yana Yana, (While Çukurova Burns) İst.: Yeditepe, 1955
Peribacaları, (The Fairy Chimneys) İst.: Varlık, 1957
Bu Diyar Baştan Başa, (Collected reportages) İst.: Cem, 1971
Bir Bulut Kaynıyor, (Collected reportages) İst.: Cem, 1974
Röportaj Yazarlığında 60 Yıl, İst.: YKY, 2011
Çocuklar İnsandır, İst.: YKY, 2013
Neredesin Arkadaşım, İst.: YKY, 2014
Yağmurla Gelen, İst.: YKY, 2014

Experimental Works

Ağıtlar,(Ballads) Adana: Halkevi, 1943
Taş Çatlasa, (At Most) İst.: Ataç, 1961
Baldaki Tuz, (The Slat in the Honey) (1959-74 newspaper articles) İst.: Cem, 1974
Gökyüzü Mavi Kaldı, (The Sky remained Blue) (a collection of folk literature), in collaboration with S. Eyüboğlu
Ağacın Çürüğü: (The rotting Tree) (Artciles and Speeches), (compiled by Alpay Kabacalı) İst.: Milliyet, 1980
Yayımlanmamış 10 Ağıt, (10 Unpublished Ballads) İst.: Anadolu Sanat, 1985
Sarı Defterdekiler: (Contents of the yellow notebook) (Collected Folkloric works, (prpared by Alpay Kabacalı) İst.: Yapı Kredi, 1997
Ustadır Arı, (The expert bee )İst.: Can, 1995
Zulmün Artsın, (Increase your oppression)İst.: Can, 1995
Binbir Çiçekli Bahçe, İst.: YKY, 2009
Bu Bir Çağrıdır, İst.: YKY, 2012

Children's Books

Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca, (The Sultan of the Elephants and the Red-Bearded Lame Ant) İst.: Cem, 1977

Translations

Ayışığı Kuyumcuları(Moonlight Jewelers) (A. Vidalie; with Thilda Kemal), İst.: Adam, 1977

ana sayfa